Aandeelhoudersovereenkomst

Wanneer een B.V. meerdere aandeelhouders heeft, is het gebruikelijk dat er een aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders wordt gesloten. In de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd.

Statuten en aandeelhoudersovereenkomst

In de oprichtingsakte van de B.V. staan de statuten opgenomen. Daarin zijn de fundamentele juridische zaken binnen de B.V. geregeld. De statuten zijn neergelegd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en openbaar. Een ieder kan een afschrift van de statuten bij het handelsregister opvragen.

Het voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is dat deze niet openbaar is. De in de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegde afspraken zijn dus enkel bij de aandeelhouders bekend. Ander voordeel is dat een aandeelhoudersovereenkomst eenvoudiger kan worden gewijzigd dan de statuten.

Onderwerpen in de aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken omtrent:

  • Benoeming en ontslag van bestuurders;
  • Dividendbeleid;
  • Geschillen tussen aandeelhouders;
  • Concurrentie- en relatiebeding;
  • Verkoop van aandelen;
  • Prijs van aandelen bij verkoop;

Strong De Boer Advocaten te Breda | Aandeelhoudersovereenkomst

Het is aan te bevelen om een advocaat ondernemingsrecht een aandeelhoudersovereenkomst te laten opstellen.  De advocaten ondernemingsrecht van Strong De Boer Advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen, het beoordelen en het procederen over aandeelhoudersovereenkomsten. Bij onze ondernemingsrecht advocaten bent u dan ook aan het juiste adres voor advies en bijstand op het gebied van de aandeelhoudersovereenkomst.