Rechtsgebiedenregister

Onze advocaten hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd (paragraaf 5.7 Regeling op de advocatuur):

Jason Strong:                  algemene praktijk (burgerlijk recht) en ondernemingsrecht

Hendrik de Boer:             algemene praktijk (burgerlijk recht) en huurrecht

Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.